Εκτυπωτική Μονάδα
24ο χλμ Θεσσαλονίκης/Πολυγύρου
Τ.Θ. 1100, 570 06, Βασιλικά
Τηλ: 23960.24051-2
Fax: 23960.24076